Dixicolans I have A Dream Cleo
SE61426/2010
Används inte i avel

 Lappizaros OmelieMilla Se 50733/2012
HD108 hdgrad A
öu 4/12 207
Pra Prcd fritestad
Milla har fått sina valpkullar nu 2018 och tas ur avel.

 Höjdbackens Angel 
se54568/2015
Hd 90 hdgrad C
PraPrcd fritestad
Pompes fritestad
öu 11/4 2018

Sparvgårdens Bria
Kallas
Leia är en halvfoder hund hos oss
Leia  se14106/2018


 

Men Delägare till denna tik tillsammans med Ann_Britt W

Kastanjetorpets Phoenix  kallas Nixxie

Se43510/2018