Många valpar syntes på ultraljudet

Parat den 5 oktober
Planerad parning till hösten 18
Big Brawehearts Birk  SE55841/2015
Hd A   Ed u.a
index 114
Pra-prcd fritestad  ögon utan anmärkning

Höjdbackens Angel Se 54568/2015
Hd C Ed  102   index 90
Pra Prcd fritestad  Pompes fritestad
ögon ua 11/6 18
parningsindex 102